[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
เรื่อง : ขอเชิญสมัครเข้าอบรมการจัดทำเว็บไซด์การจัดการความรู้
ผู้เขียน : ทวีรัตน์ เทพนะ
พุธ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
เข้าชม : 752

         สพฐ.โดยสำนักพัฒนานวตกรรม จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซด์การจัดการความรู้ ระหว่างวันที่  6-9  มกราคม  2558 เขตพื้นที่การศึกษาใดสนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมครั้งนี้เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Email : intatira.siri@gmail.com