[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
เรื่อง : รองอภิรัฐ ศรีสุข, รองชัยวัตร์ เทพวงค์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ สวัสดีปีใหม่ผอ.ชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมขอพรเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนทำงานวันแรกในรอบปี
ผู้เขียน : ทวีรัตน์ เทพนะ
พุธ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 760

 รองอภิรัฐ ศรีสุข, รองชัยวัตร์ เทพวงค์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
นำคณะศึกษานิเทศก์ สวัสดีปีใหม่ผอ.ชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
พร้อมขอพรเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนทำงานวันแรกในรอบปีเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Email : intatira.siri@gmail.com