[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  
ชื่อ - นามสกุล :
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ
ชื่อเล่น :
ชุมพล
ตำแหน่ง :
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
หน้าที่ :
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ที่อยู่ :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Telephone :
053-112333
Email :
pinpin_jumm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก :
CEO

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Email : intatira.siri@gmail.com