[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติปี 2556
เรื่อง : ผู้เข้ารับการคัดเลือกและประเมินรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS 2556


                                         OBEC  AWARDS ปีการศึกษา 2556

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลหรือหน่วยงานฯ เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เข้ารับรางวัล OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 คน 9 กิจกรรม ดังนี้

 

1

นายสนธิชัย  สมเกตุ

ผอ.สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

ผอ.โรงเรียนขนาดเล็ก
ด้านนวัตกรรม ฯ

2

นายประเทือง ชมชื่น

ผอ.สถานศึกษา

โรงเรียน
บ้านแม่เหียะสามัคคี

ผอ.โรงเรียนขนาดกลาง
ด้านบริหารจัดการ

3

นายประวัติ ผันผาย

ผอ.สถานศึกษา

โรงเรียน
เทพเสด็จวิทยา

ผอ.โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ด้านบริหารจัดการ

4

นางนารีย์  หมื่นแจ่ม

รองผอ.สถานศึกษา

โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

รองผอ.โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ด้านบริหารจัดการ

5

นางมลชญา 
หินศรีสุวรรณ

ครูค.ศ.3

โรงเรียนวัดร้องอ้อ

ครูประถมศึกษา ภาษาไทย

ด้านวิชาการ

6

นางสาวยุพดี  ศิรินาม

ครูค.ศ.3

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

ครูประถมศึกษา ภาษาไทย

ด้านบริหารจัดการ

7

นางลินลดา  เชาว์มนัส

ครูค.ศ.3

โรงเรียน

อนุบาลเชียงใหม่

ครูประถมศึกษา ภาษาไทย
ด้านนวัตกรรมฯ

8

นางกาญจน์ณภัทร
ปัญญาโกญ

ครูค.ศ.3

โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

ครูขยายโอกาส
ภาษาอังกฤษ

ด้านนวัตกรรมฯ

9

นางศรีธร  วงค์คำ

ครูค.ศ.3

โรงเรียน

อนุบาลเชียงใหม่

ครูประถมศึกษา สังคมศึกษา

ด้านวิชาการ

               

                                         

                    มีบุคลากรที่เป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 6 คน ดังนี้

1

นายสนธิชัย  สมเกตุ

ผอ.สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

ผอ.โรงเรียนขนาดเล็ก
ด้านนวัตกรรม ฯ

2.

นางนารีย์  หมื่นแจ่ม

รองผอ.สถานศึกษา

โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

รองผอ.โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ด้านบริหารจัดการ

3.

นางสาวยุพดี  ศิรินาม

ครูค.ศ.3

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

ครูประถมศึกษา ภาษาไทย

ด้านบริหารจัดการ

4.

นางลินลดา  เชาว์มนัส

ครูค.ศ.3

โรงเรียน

อนุบาลเชียงใหม่

ครูประถมศึกษา ภาษาไทย
ด้านนวัตกรรมฯ

5.

นางกาญจน์ณภัทร
ปัญญาโกญ

ครูค.ศ.3

โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

ครูการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
ด้านนวัตกรรมฯ

6.

นางศรีธร  วงค์คำ

ครูค.ศ.3

โรงเรียน

อนุบาลเชียงใหม่

ครูประถมศึกษา สังคมศึกษา

ด้านวิชาการ

               

 

| เข้าชม : 882 |
ผู้เขียน : ประพิณศิริ อินทธิรา
หน่วยงาน : สพป.เชียงใหม่ เขต 1
จันทร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Email : intatira.siri@gmail.com