[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
เรื่อง : การออกแบบการเรียนรู้โดยวัฒนธรรมวิจัย เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนรอบรั้วอนุบาล


 การออกแบบการเรียนรู้โดยวัฒนธรรมวิจัย เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนรอบรั้วอนุบาล
โดย....อ.สุวภัทร  สุคันธา  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  เป็นโครงการวิจัยและพัฒนา
เครือข่ายในพืนที่เพื่อหนุนการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6
         
           
PowerPoint                                                     

          
ผลสรุปการวัดคุณภาพแหล่งน้ำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

 

| เข้าชม : 761 |
ผู้เขียน : ประพิณศิริ อินทธิรา
หน่วยงาน : สพป.เชียงใหม่ เขต 1
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Email : intatira.siri@gmail.com